TAG: Sharif

Momin Ek Sorakh Se

 • 0
 • 2482

Momin Ek Sorakh Se

 • 0
 • 2482

Qarz Maaf Karna

 • 0
 • 1686

Qarz Maaf Karna

 • 0
 • 1686

Qarz Ki Adaige

 • 0
 • 1186

Qarz Ki Adaige

 • 0
 • 1186

Bhai Ka Aaina

 • 0
 • 1157

Bhai Ka Aaina

 • 0
 • 1157

Asar Ki Namaz

 • 0
 • 1105

Asar Ki Namaz

 • 0
 • 1105